Esra 4:20

Esra 4:20 NB

Mektige konger har rådd over Jerusalem, og de har hersket over alt landet på den andre siden av elven. Det ble gitt dem skatt, toll og veipenger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del