Esra 4:11

Esra 4:11 NB

Dette er en avskrift av det brevet som de sendte til ham, til kong Artaxerxes: Dine tjenere, mennene på den andre siden av elven. Og nå
NB: Norsk Bibel 88/07
Del