Esra 3:9

Esra 3:9 NB

Josva med sine sønner og brødre og Kadmiel med sine sønner, Hodavjas etterkommere, sto alle som én og hadde tilsyn med dem som utførte arbeidet på Guds hus. Det samme gjorde Henadads etterkommere med sine sønner og brødre. De hørte også til levittene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del