Esra 10:8

Esra 10:8 NB

Den som ikke kom innen tre dager, slik som høvdingene og de eldste hadde fastsatt, skulle få alt sitt gods bannlyst, og han selv skulle bli utelukket fra de hjemkomnes menighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del