Esra 10:5

Esra 10:5 NB

Da sto Esra opp og lot de øverste prestene og levittene og alle Israels høvdinger sverge på at de ville gjøre som det var sagt. Og de sverget på det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del