Esra 10:43

Esra 10:43 NB

Av Nebos barn var det Je’iel, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddu, Joel og Benaja.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del