Esra 10:4

Esra 10:4 NB

Stå opp! For det er du som må sørge for dette. Vi skal hjelpe deg. Vær frimodig og sett det i verk!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del