Esra 10:29

Esra 10:29 NB

Av Banis barn var det Mesjullam, Malluk og Adaja og Jasjub og Sjeal og Jeremot.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del