Esra 10:25

Esra 10:25 NB

Av Israel ellers var det: Av Parosjs barn Ramja og Jissija og Malkija og Mijamin og Eleasar og Malkija og Benaja.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del