Esra 10:21

Esra 10:21 NB

Av Harims barn var det Ma’aseja og Elia og Sjemaja og Jehiel og Ussia.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del