Esra 10:20

Esra 10:20 NB

Av Immers barn var det Hanani og Sebadja.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del