Esra 10:18

Esra 10:18 NB

Blant prestenes sønner fant de noen som hadde tatt fremmede kvinner til koner. Det var: av Josvas, Josadaks sønns sønner og hans brødre: Ma’aseja og Elieser og Jarib og Gedalja.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del