Esra 10:15

Esra 10:15 NB

Bare Jonatan, Asaels sønn, og Jahseja, Tikvas sønn, satte seg imot dette, og Mesjullam og levitten Sjabbetai støttet dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del