Esra 10:11

Esra 10:11 NB

Så bekjenn det nå for Herren, fedrenes Gud, og gjør hans vilje! Skill dere fra de andre folk her i landet og fra de fremmede kvinnene!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del