Esra 10:10

Esra 10:10 NB

Da sto presten Esra opp og sa til dem: Dere har vært troløse og tatt fremmede kvinner til koner. Dermed har dere økt Israels skyld.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del