Esra 1:8

Esra 1:8 NB

Kongen i Persia, Kyros, lot nå disse tingene hente fram under tilsyn av skattmesteren Mitredat. Han talte dem opp og overga dem til Sjesbassar*, Judas fyrste.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del