Esekiel 9:6

Esekiel 9:6 NB

Gamle folk, unge menn og jomfruer, spedbarn og kvinner skal dere hogge ned for fote. Men dere må ikke røre noen av dem som tegnet er på. Dere skal begynne fra helligdommen. Og de begynte med de gamle mennene som sto foran huset.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del