Esekiel 5:6

Esekiel 5:6 NB

Men hun var gjenstridig mot mine lover, så hun var mer ugudelig enn hedningefolkene. Og hun var gjenstridig mot mine bud, så hun var mer ugudelig enn landene rundt omkring henne. For hun forkastet mine lover og fulgte ikke mine bud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del