Esekiel 40:5

Esekiel 40:5 NB

Og se, på utsiden var det en mur omkring huset. Målestangen som mannen hadde i hånden, var seks alen lang, hver alen regnet til en vanlig alen og en håndsbredd. Og han målte murens bredde, som var én stang, og dens høyde var én stang.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del