Esekiel 40:38

Esekiel 40:38 NB

Det var et rom med dør i pilarene ved portene. Der skulle de skylle brennofferet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del