Esekiel 4:5

Esekiel 4:5 NB

Deres misgjerningsår gjør jeg til like mange dager for deg, tre hundre og nitti dager. Så lenge skal du bære Israels-folkets misgjerning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del