Esekiel 4:4

Esekiel 4:4 NB

Så skal du legge deg på din venstre side og legge Israels-folkets misgjerninger på den! I så mange dager som du ligger på den siden, skal du bære deres misgjerning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del