Esekiel 4:2

Esekiel 4:2 NB

Reis bolverk mot den og bygg skanser mot den og kast opp en voll mot den og still opp leirer mot den og sett murbrekkere opp mot den, rundt omkring!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del