Esekiel 4:14

Esekiel 4:14 NB

Da sa jeg: Å, HerreHerre! Se, min sjel er ikke blitt uren, og noe selvdødt eller noe som er revet i stykker, har jeg ikke spist fra min ungdom like til nå. Det er ikke kommet urent kjøtt i min munn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del