Esekiel 4:11

Esekiel 4:11 NB

Det vannet du drikker, skal også være etter mål, sjettedelen av en hin. Til bestemte tider skal du drikke det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del