Esekiel 38:2

Esekiel 38:2 NB

Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal, og profeter imot ham!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del