Esekiel 15:5

Esekiel 15:5 NB

Mens den ennå var hel, ble den ikke brukt som emne til noe arbeid. Hvor meget mindre når ilden har fortært den, og den er blitt svidd! Kan den vel ennå brukes til å gjøre noe arbeid med?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del