Esekiel 13:20

Esekiel 13:20 NB

Derfor sier Herren Herren: Se, jeg vil ta fatt i de bindene som dere fanger sjelene med likesom fugler, og jeg vil rive dem ut av armene på dere. Og de sjelene som dere fanger, dem vil jeg la slippe fri som fugler.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del