Esekiel 10:8

Esekiel 10:8 NB

Under vingene på kjerubene kunne en se noe som lignet en menneskehånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del