Esekiel 10:4

Esekiel 10:4 NB

Og Herrens herlighet løftet seg opp fra kjerubene og flyttet seg til husets dørterskel. Og huset ble fylt av skyen, og forgården ble full av glansen fra Herrens herlighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del