Esekiel 10:19

Esekiel 10:19 NB

Jeg så hvordan kjerubene løftet vingene og hevet seg fra jorden da de gikk ut, og hjulene ved siden av dem. De ble stående ved inngangen til den østre porten i Herrens hus, og Israels Guds herlighet var der oppe over dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del