Esekiel 10:17

Esekiel 10:17 NB

Når kjerubene sto, da sto også de, og når kjerubene hevet seg, hevet de seg med dem. For livsvesenenes ånd var i dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del