Esekiel 10:16

Esekiel 10:16 NB

Når kjerubene gikk, da gikk hjulene ved siden av dem. Når kjerubene løftet vingene for å heve seg opp fra jorden, skilte hjulene seg ikke fra dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del