2 Mosebok 35
NB

2 Mosebok 35

35
Sabbaten
1Moses kalte sammen hele Israels barns menighet, og han sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at dere skal gjøre: 2Det er seks dager til å arbeide i, men den sjuende dagen skal dere holde hellig hvile. Det er en høyhellig sabbat for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på den dagen, skal lide døden. #20:8 ff. 31:15. 4Mos 15:32-36. 3Dere skal ikke tenne opp ild i noen av deres hus på sabbatsdagen.
Gaver til tabernaklet
4Og Moses sa til hele Israels barns menighet: Dette er det som Herren har befalt: 5Ta ut en gave til Herren av det dere eier! Hver den som har hjertelag til det, skal komme med gaven til Herren, gull og sølv og kobber #25:2-9.
6og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og geitehår 7og rødfargede værskinn og takasskinn og akasietre 8og olje til lysestaken og krydderier til salvingsoljen og til den velluktende røkelsen
9og onyks-steiner og andre edelsteiner til å sette på efoden* og brystduken. #*2Mos 28:4 10Hver den av dere som forstår seg på kunst, skal komme og lage alt det Herren har befalt: 11tabernaklet med dekke og varetak, med kroker og planker, tverrstenger, stolper og fotstykker; #26:1-14. 12arken med stenger, nådestolen og forhenget som dekker dem; #25:10-22. 26:31-34. 13bordet med stenger og alt som hører til; og skuebrødene #25:23-30. 14og lysestaken og det som hører til den, og lampene og oljen til lysestaken; #25:31-39.
15og røkofferalteret med stenger og salvingsoljen og den velluktende røkelsen og dekket for inngangen ved porten til tabernaklet; #26:36. 30:1-10,23-38. 16brennofferalteret med kobbergitteret, stengene og alt som hører til, karet med fotstykke; #27:1-8. 30:17-21. 17omhengene til forgården med stolpene og fotstykkene, og forhenget til forgårdens port; #27:9-19. 18pluggene, både til tabernaklet og til forgården, og snorene; #27:19. 19embetsdraktene til tjenesten i helligdommen, de hellige klærne til Aron, presten, og klærne for hans sønner til prestetjenesten. #28:1 ff. 31:10. 20Nå gikk hele Israels barns menighet bort fra Moses.
21Men enhver som kjente at hans hjerte drev ham, og at hans ånd tilskyndet ham til det, kom med gaver til Herren til arbeidet på sammenkomstens telt og til all tjenesten der og til de hellige klærne. 22Både menn og kvinner kom. Alle som hadde hjertelag til det, kom med spenner og øreringer og fingerringer og halskjeder, alle slags saker av gull, og likeså kom hver den som ville vie en gave av gull til Herren. 23Og enhver som eide blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og geitehår og rødfarget værskinn og takasskinn, kom med det. 24Enhver som ville gi en gave av sølv eller kobber, kom med sin gave til Herren. Og enhver som eide akasietre til noe av det som skulle lages, kom med det. 25Enhver kvinne som forsto seg på kunst, spant med sine hender, og de kom med det de hadde spunnet, blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn. 26Og alle kvinner, når deres hu og evner drev dem til det, spant geitehårene. 27Høvdingene bar fram onyks-steinene og de andre edelsteiner til å sette på efoden og på brystduken. 28De kom også med krydderiene og oljen til lysestaken og til salvingsoljen og til den velluktende røkelsen. 29Hver mann og kvinne av Israels barn som kjente at deres hjerte drev dem til å gi noe til det store verket som Herren ved Moses hadde befalt å gjøre, kom med det som en frivillig gave til Herren.
De som skal utføre arbeidet
30Og Moses sa til Israels barn: Se, Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme. #31:2-6. 31Han har fylt ham med Guds Ånd, med visdom, med forstand og med kunnskap og med dyktighet til all slags arbeid
32og til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber 33og til å slipe steiner til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags kunstverker. 34Herren har også gitt ham evne til å lære andre, og det har han også gitt til Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme. 35Han har fylt dem med kunstnergaver, så de kan utføre all slags treskjæring og kunstvevning og brodert arbeid med blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og alminnelig vevning - utføre all slags arbeid og tenke ut kunstverker.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.