2 Mosebok 35:9

2 Mosebok 35:9 NB

og onyks-steiner og andre edelsteiner til å sette på efoden* og brystduken.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del