2 Mosebok 35:32

2 Mosebok 35:32 NB

og til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber
NB: Norsk Bibel 88/07
Del