2 Mosebok 35:13

2 Mosebok 35:13 NB

bordet med stenger og alt som hører til; og skuebrødene
NB: Norsk Bibel 88/07
Del