2 Mosebok 35:12

2 Mosebok 35:12 NB

arken med stenger, nådestolen og forhenget som dekker dem
NB: Norsk Bibel 88/07
Del