2 Mosebok 33:2

2 Mosebok 33:2 NB

Jeg vil sende en engel foran deg og drive ut kana’aneerne, amorittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del