2 Mosebok 33:16

2 Mosebok 33:16 NB

Hvordan kan jeg da vite at jeg har funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk, hvis ikke du går med oss, slik at jeg og ditt folk blir æret fremfor alle folkeslag på jorden?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del