Ester 4:5

Ester 4:5 NB

Ester kalte da til seg Hatak, en av kongens hoffmenn, som han hadde satt til å tjene henne. Og hun bød ham å gå til Mordekai for å få vite hva som var på ferde, og hvorfor han bar seg slik at.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del