Ester 4:17

Ester 4:17 NB

Mordekai gikk bort og gjorde alt det som Ester hadde pålagt ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del