Ester 4:12

Ester 4:12 NB

Da Mordekai fikk høre hva Ester hadde sagt
NB: Norsk Bibel 88/07
Del