Ester 1:9

Ester 1:9 NB

På samme tid holdt dronning Vasjti et gjestebud for kvinner i kong Ahasverus’ kongelige hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del