Ester 1:8

Ester 1:8 NB

Det gjaldt den regelen at ingen skulle nødes til å drikke. Kongen hadde befalt alle sine hushovmestere å la enhver få det han selv ønsket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del