Ester 1:7

Ester 1:7 NB

Det de fikk å drikke, ble skjenket i gullbegre, og alle begrene var ulike. Kongelig vin var det i mengde, som det høver seg hos en konge.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del