Ester 1:5

Ester 1:5 NB

Da disse dagene var til ende, gjorde kongen et gjestebud i sju dager for hele folket som fantes i borgen Susan, fra de minste til de største. Det ble holdt i forgården til hagen ved kongens slott.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del