Ester 1:3

Ester 1:3 NB

da hendte det i hans regjerings tredje år at han holdt et gjestebud for alle sine stormenn og tjenestemenn. Persias og Medias hærførere og hans fornemste menn og stormenn fra alle landskapene var samlet hos ham
NB: Norsk Bibel 88/07
Del