Ester 1:19

Ester 1:19 NB

Dersom det synes kongen godt, så la det gå ut en kongelig forordning, og la den bli skrevet opp blant persernes og medernes lover så det står urokkelig fast, at Vasjti aldri mer skal komme for kong Ahasverus’ øyne. Og kongen skal gi hennes kongelige verdighet til en annen kvinne, som er bedre enn hun.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del