Ester 1:15

Ester 1:15 NB

Hva er det etter loven å gjøre med dronning Vasjti fordi hun ikke har gjort det kong Ahasverus befalte henne gjennom hoffmennene?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del